• Profil spoločnosti.

  Spoločnosť Euro Law & Marketing, s.r.o. od roku 2012 poskytuje široké portfólio poradenských služieb podnikateľom a organizáciám na Slovensku a v rámci celej Európskej únie.

  Poskytujeme komplexný poradenský servis najmä pri zakladaní, zmenách, zrušení obchodných spoločností, pri vypracovávaní zmlúv, iných dokumentov a pri zavádzaní interných smerníc vyplývajúcich z práva SR a práva EÚ.

  Našimi klientmi sú obchodné spoločnosti, občianske združenia, zahraničné právnické osoby a iné organizácie.
 • Ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti podnikania...

  Ponúkame právne poradenstvo v oblasti európskeho práva...
 • 1
 • 2

Kontakt:

Euro Law & Marketing, s.r.o.

Stará Vajnorská 21

831 04 Bratislava

Slovenská republika

E- mail: office@eulm.eu

+421 2 49591 092 - Office Manager

+421 2 49591 098 - Project Manager